SK   

Služby

Firma disponuje viac ako 100 vozidlovým vozovým parkom zameraným na štyri druhy prepráv, kde hlavným zameraním je cisternová doprava a zvoz mlieka. Popri tom zabezpečujeme aj chladiarenskú a plachtovú dopravu.

 

 

 

CISTERNOVÁ DOPRAVA

 

Varga Zsolt má flotilu izotermických tepelno-izolačných cisterien čítajúcich cca 60 cestných súprav, ktoré majú 3 a viac komôr podľa potrieb a požiadavky zákazníka. Cisterny máme tiež vybavené nezávislým kúrením alebo tlakové. Podľa regiónu prepravy je možné prepraviť 26 až 28 ton potravinového nákladu.

 

 

Táto doprava je zvlášť špecifická, preto sa tejto oblasti u nás venuje mimoriadna pozornosť a iniciatíva. Od vzniku firmy máme za sebou nespočetné množstvo potravinových preprav prepráv a preto, mať náklad pod kontrolou, byť pripravený a predvídať je pre nás nesmierne dôležité.

 

 

ZVOZ MLIEKA

 

Špecializujeme na zvoz surového kravského mlieka z fariem. Denne zabezpečujeme zvoz viac ako 1,1 milióna litrov mlieka.

 

 

Vybavenosť 22 vozidiel spoločnosti je pomerne rozsiahla. Medzi štandardné zariadenia každého špeciálneho cisternového vozidla určeného na zvoz surového kravského mlieka je meracie a vzorkovacie zariadenie, ktoré je riadne ociachované a certifikované. Sú to odberné systémy od firiem Schwarte a Jansky. V čerpacom systéme využívame vákuové a impelerové čerpadlá. Objemové kapacity vozidiel sú zabezpečené podľa potreby zákazníka. Samozrejmosťou je, že tieto vozidla sú izolované a viac komorové.

 

 

CHLADIARENSKÁ DOPRAVA

 

V našej ponuke služieb je taktiež preprava chladeného a mrazeného tovaru po celej Európskej únii. Na prepravu sa používajú vozidlá, na ktorých je možné prepraviť 10 - 33 paliet. Máme však aj jeden dvojpodlažný náves. K dispozícii máme viac ako 15 áut, pričom všetky návesy sú vybavené mraziarenským zariadením Thermoking a Carrier.

 

 

Toto mraziarenské zariadenie je špeciálne tým, že dokáže chladiť, mraziť, ale aj ohrievať. Našim zákazníkom pravidelne prepravujeme okrem mliečnych výrobkov, aj hydinu, zeleninu, sýtené nápoje, ale tovar ktorý nemusíme chladiť. Po vykonaní jednotlivých prepráv sú návesy dezinfikované na príslušných čistiacich staniciach, ktoré zároveň vystavia potvrdenie o vyčistení pred každým nakladaním nového tovaru.

 

 

PLACHTOVÁ DOPRAVA

 

Pre zásielky našich zákazníkov, ktorí nepracujú v potravinárskom odvetví, ponúkame cestnú dopravu v rámci celej Európskej Únie plachtovými súpravami. Úsek plachtovej dopravy disponuje 6 vozidlami, kde sa používajú ťahače Volvo a Iveco. Do návesu je možné naložiť 24-25 ton nákladu, respektíve až do 33 paliet. Celkový objem návesov je od 80 do 100 m3.